پدر و مادر فرهیخته می تواند ادب و فرهنگ ایرانی را پاس بدارد


پدر و مادر فرهیخته می تواند ادب و فرهنگ ایرانی را پاس بدارد
 مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: سازمان جهانی یونسکو دو اسفند (۲۱فوریه) را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. و اما چرا زبان مادری؟!

دکتر عبدالمهدی مستکین با اشاره به اینکه همچنان که طفل در دل مادر از بند ناف روزی می طلب پس از تولد با ریسمان زمزمه ها وگفتار مادر می بالد پس مادر هم ریسمان حیات کودک است و هم جلوگاه معنویت او.

 ایشان گفت: هفت هزار زبان طبق بررسی های یونسکو وجود دارد که تا 50 سال آینده به نصف کاهش می یابد.

وی افزود همچنانی که در یک ارکستر اگر فقط یک ساز بنوازد چندان گوش نواز نیست ولی وقتی در یک سمفونی چند ساز بانگ بردارند به غایت آن محفل غنی و پر مایه می شود. گویش ها؛ زبان ها؛خرده فرهنگ ها مانند ریشه های هویت  ایران زمین هستند. که در یک سمفونی زیبا و با شکوه به نام ایران متجلی می شوند.

دکتر مستکین با اشاره به اشعاری از فردوسی تصریح کرد: هر اندازه که پاس زبان مادری را بدانیم پاس تمدن و فرهنگ مان را دانسته ایم و  زبان ها پیکره فرهنگ و ادب و تمدن  شکوهمند ایران اسلامی است و به همین دلیل در دلیجان و در بین دلیجانی های شیرین زبان هستم.

مدیر بخش فرهنگی یونسکو با طرح سوالی که رسالت یک زبان چیست؟  افزود: ثبت ملی یک زبان گام نخست است اما در ادامه حفاظت و ترویج زبان بسیار مهم است، نباید بگذاریم زخمه ها و هذیان گویی های دنیا مدرن زبان های مادری مان را از ما باز ستانند.

مستکین خاطر نشان ساخت: یونسکو بر این باور است که جهان ما به شدت در حال یکسان سازی است و برخی جریانات غالب رسانه ای در حال تحمیل   یک الگو فرهنگی و زبانی در جهان است براین بنیاد  یونسکو از کشورها و ملتها می خواهد تا با پاسداشت زبان مادری از گسترش چنین روندی جلوگیری کند. 

مستکین در ادامه با اشاره به اینکه اولین کاری که انگلیسی ها پس از سیطره بر شبه قاره هند کردند ریشه کن کردن نفوذ ۸۰۰ساله زبان پارسی بود. 

وی تصریح کرد به کار  بردن چند واژه فرنگی در یک جمله فارسی فضیلتی نیست بلکه به منزله به صدا در آمدن زنگ خطری جدی برای آینده هویت مان است.

وی خاطر نشان ساخت : مردمانی که زبان خود را رها کنند افرادی هستند که با هر بادی به هر سویی متمایل خواهند شد.صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 80
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18934

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |