دلیجان از جمله مناطق استعداد های ناب است

فرماندار شهرستان دلیجان گفت : دلیجان از جمله مناطق استعدادهای ناب است. هروقت میخواهیم به بزرگی یک شهر ببالیم باید به منابه انسانی آن منطفه ببالیم. نیرو انسانی کار،رین خوبند اما نیروهای فرهنگی می تانند ماندگار یک حرکت عظیم را حفظ کنند و به نسل های دیگر منتقل کنندوملتی فرهیخته هیتم و باید افتخار کنیم بیش از 3000 سال قدمت داریم

محمد کردی با اشاره به لوح کوروش کبیر و نق اشعار فارسی در سازمان ملل همه نشان از فرهنگ ناب و مدنیت بی بدیل ایران است بیان داشت : که  با ترکیب با آموزه های دینی حتی قبل از ورود اسلام تبلور کرده و هر موقع در نشست رهبری با فرهنگیان می بینیم ایشان بدون هیچگونه پیرایه ای دوستانه ترین جلسات خود را با هنرمندان فرهنگیان برگزار می کنند.

 وی فرهنگ را باید مترادف با هواو تنفس لحاظ کرد و بسیار موثر است.صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 193
بازدید هفته گذشته: 78
بازدید تا کنون: 19354

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |