دکتر محمد مشهدی نوش آبادی
موضوع سخنرانی : اشارت به زبان قدیم منطقه در چند منبع تاریخی


مشخصات
فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

محمد

مشهدی نوش آبادی

ایران

20/6/1350

#

 

متاهل

استادیار

16


سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

ادیان و عرفان

تهران

تهران

ایران

1376

کارشناسی ارشد

ادیان و عرفان

تهران

تهران

ایران

1378

دکتری

ادیان و عرفان

مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

قم

ایران

1389

 عنوان پایان نامه فوق لیسانس : کلام جدید در ایران

عنوان رساله دکتری : تاثیر تصوف بر آیین های عزاداری محرم در ایران


پست های اجرایی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر جهاد دانشگاهی

تهران

1389

1380

دانشکده ادبیات دانشگاه علامه

مدیر گروه ادیان و عرفان

تبریز

1390

1392

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مدیرمرکز پژوهشی کاشان شناسی

کاشان

1393

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

مدیرمسؤل مجله پژوهشنامه کاشان

کاشان

1393

ادامه دارد

دانشگاه کاشان


کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

نوش آباد در آیینه تاریخ آثار تاریخی و فرهنگ

*

 

کاشان، مرسل، 1387

پیشینه مباحث جدید کلامی در ایران

*

 

دانشگاه تبریز، 1384

نوش آباد دیار کهن

*

 

کاشان، دعوت، 1386

توغ های ایرانی

*

 

تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1395

مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات :

عنوان

نام نشریه

رتبه نشریه

دوره و سال انتشار

نگاهی آسیب شناسانه به پیشینه مباحث جدید کلامی در ایران

نامه مفید

علمی- پژوهشی

سال نهم، شماره 39، آذر و دی1382

معمای قریه هراسکان و ملاحظاتی در چند نام جغرافیایی در قصیده نونیه راوندی

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

علمی- پژوهشی

شماره44و45، بهار وتابستان 1385

بررسي كتيبه هاي توغ هاي عزاداري درايران عصر صفوي

تاريخ و تمدن اسلامي

علمی- پژوهشی

سال ششم، شماره12، پاييز و زمستان89

جريده برداري و سقايي؛ ميراث جوانمردان و قلندران،(باهمكاري)

 

مطالعات عرفان

علمی- پژوهشی

شماره 11، بهار و تابستان89

جايگاه علي(ع) در فتوت نامه هاي قرون پنجم تا هشتم و گرايش هاي شيعي در تحفه الاخوان

مجله شيعه شناسي

علمی- پژوهشی

شماره37، بهار91

بازشناسي پرستشگاهي زرتشتي در روستاي كله كاشان

مجله مقالات و بررسي ها(اديان و عرفان)

علمی- پژوهشی

سال44،شماره1 (بهاروتابستان 1390)

نقش صوفیه در گسترش آیین های نقالی و روضه خوانی

مطالعات عرفانی

علمی- پژوهشی

شماره پانزدهم، بهار و تابستان91

نسبت حافظ با مجبره و اشاعره

پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

علمی- پژوهشی

شماره۲۳، ۱۳۹۰

آيين هاي طهارت در دين زرتشتي، (با همکاری)

تاريخ اسلام و ايران،

علمی- پژوهشی

ش 18 پياپي108، تابستان92، ص69-87

The Rite of the Water-Carrier: From the Circles of Sufis to the Rituals of Muharram..

Journal of Shia Islamic Studies

ISI indexed

Vol.4.No.1. Winter 2011

ISSN: 1748-9423

ویژگی های ساختاری و نمادین توغ ایرانی

تاريخ و تمدن اسلامي

علمی- پژوهشی

ش22، پاییز و زمستان 1394، ص109-134

نخستین تبیین احوال و مقامات عرفانی در مناجات «خَمسَ عَشَرَة»

مطالعات عرفانی

علمی- پژوهشی

ش22، پاییز و زمستان1394

مرآت الازمان در آیینه نقد

آیینه میراث

علمی- ترویجی

دوره جدید، سال پنجم، پیاپی 36-37

مقایسه دو داستان عامیانه با قصه موسی و شبان

آیینه میراث

علمی- ترویجی

دوره جدید، سال پنجم، پیاپی38، پاییز1386

مواجه آگاهانه علمای دینی عصر مشروطه با مفاهیم سیاسی- اجتماعی جدید مغرب زمین

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز،

علمی- تخصصی

سال نهم، دوره جدید شماره 2، تابستان1382

جغرافیای تاریخی منطقه کاشان در تاریخ قم

کاشان شناخت

علمی – تخصصی

سال اول، شماره اول، بهار1384

سهم عارفان کاشان در پیدایش مکتب عرفانی اصفهان

کاشان شناخت

"

سال دوم، بهار و تابستان1385

آثار، اسناد و کتیبه های تاریخی برزک

پژوهشنامه کاشان

"

ش1(پیاپی10)، پاییز و زمستان 1391

ابوالحسن نورالوری و پسرش نور الوری خوشنویسان عهد صفوی

پژوهشنامه کاشان

"

ش2،(پیاپی10)،بهار و تابستان 1392،ص56-69

کتیبه درهای تاریخی ابیانه

پژوهشنامه کاشان

"

ش3،(پیاپی11)،پاییز و زمستان 1392،ص          48-61

نقش  نظام وفا در جنبش مشروطه ایران و رخدادهای کاشان

پژوهشنامه کاشان

"

ش4(پیاپی12)،بهار و تابستان1393،ص154-171

توغ های تاریخی منطقه کاشان

پژوهشنامه کاشان

"

ش5(پیاپی13)، پاییز و زمستان1393،

نگاهی مردم شناختی به آیین های توغ برداری در ایران

فرهنگ مردم ایران

"

شماره25،پاییز،1390، ص33-48

چشتی؛ معین الدین حسن

دانشنامه جهان اسلام

مقاله دایره المعارفی

جلد11، تهران،1383

چشتی؛ قطب الدین مودود

دانشنامه جهان اسلام

"

جلد11، تهران،1383

چاووش خوانی

دانشنامه جهان اسلام

"

جلد12، تهران،1385

جریری؛ ابومحمد                

دانشنامه جهان اسلام

"

جلد12، تهران،1385

حسینیه                                    

دانشنامه جهان اسلام

"

جلد13، تهران،1387

قدمگاه                        

دانشنامه جهان اسلام

"

در نوبت انتشار

پرده

فرهنگ سوگ شیعی

فرهنگ نامه

تهران، 1395

پرده‌خوانی

فرهنگ سوگ شیعی

"

تهران، 1395صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 82
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18936

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |