دکتر عبدالمهدی مستکین : مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران


موضوع سخنرانی :
هویت و زبان؛ بن مایه های پییوستگی و انسجام ملی

 دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – تهران

سوابق شغلی
 1. مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران
 2. مسئول تهیه و تدوین پرونده های ثبت جهانی مشاهیر ایران در برنامه کمیته مشاهیر سازمان جهانی یونسکو ( ثبت ۳۳ تن از مشاهیر بزرگ ایران در یونسکو )
 3. مشاور عالی فرهنگی مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران
 4. عضو رسمی شورای راهبردی کمیته میراث ناملموس فرهنگی کشور در آسیای غربی و مرکزی ( درحال حاضر )
 5. عضو رسمی کمیته استرداد اموال فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
 6. عضو رسمی شورای انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران
 7. مسئول و هماهنگ کننده تهیه و تدوین کرسی های دانشگاهی در حوزه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران
 8. نماینده کمیسیون ملی یونسکو درکمیته گردشگری فرهنگی سازمان میراث فرهنگی
 9. نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگ کمیسییون ملی یونسکو در کنفرانس عمومی یونسکو پاریس .
عضویت‌ها
 1. عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی بزرگداشت ثبت جهانی هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی  در سازمان جهانی یونسکو
 2. عضو شورای سیاستگذاری برگزای همایش بین المللی بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی سیبویه (از مشاهیر ثبت شده  ایران  یونسکو )
 3. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی (از مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو)
 4. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش هزارمین سال تالیف کتاب قانون ابن سینا (از مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو)
 5. عضو شورای سیاست گذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی میر سید علی همدانی در برنامه مشاهیر یونسکو
 6. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی نجم الدین کبری در برنامه مشاهیر جهانی یونسکو
 7. عضو شورای سیاست گذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی عبدالقادر مراغه ای و عبدالعلی بیرجندی  از مشاهیر ثبت شده ایران در برنامه مشاهیر یونسکو
 8. عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی جندی شاپور و مسئول کمیته میراث فرهنگی این همایش باهمکاری کمیه فرهنگ و تمدن
 9. عضو شورای راهبردی برگزاری همایش بین المللی جناب حافظ در سال ۱۳۹۴
 10. عضو شورای راهبردی و داور نهایی معرفی پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاهای دوستدار کتاب وزارت ارشاد ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
فعالیت‌های فرهنگی
 1. برگزار کننده کارگاههای آموزشی درحوزه کنوانسیونهای بین المللی سازمان یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ، طبیعی و معنوی
 2. برگزار کننده دورهای مختلف ترویج آموزه های مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو باسویه های آموزشی و کاربردی در دانشگاه و مراکز اموزشی ( با رویکرد ترویج زبان و ادب پارسی )
 3. همکاری با کمیته فرهنگ وتمدن اسلامی دائرالمعارف جهان اسلام درحوزه معرفی مفاخر و مشاهیر ایرانی
 4. نماینده کمیسیون ملی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشکی و هدایت راهبردی برنامه مشترک با یونسکو ( با محوریت ثبت جهانی کتاب ذخیره خوارزمشاهی و محمد زکریای رازی در یونسکو)
 5. همکاری با اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی
 6. همکاری با بنیاد سعدی در راستای ترویج زبان و ادب فارسی در  عرصه ملی و بین المللی و برگزاری چهار نشست علمی با رویکرد دانش افزایی مدیران و کارشناسان این بنیاد ۱۳۹۳
 7. ساخت ۳۰ قسمت مستند فرهنگی و ادبی با محوریت تمدن و فرهنگ ایرانی زمین در سازمان صدا وسیما ۱۳۹۲
 8. مجری کارشناس برنامه شبهای فرهنگی رادیو فرهنگ ازسال ۱۳۹۴ ادامه دارد ( تولید ۸۰ قسمت معرفی دستاوردها و آموزهای مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو )
 9. مدرس برنامه ریزی فرهنگی و توسعه پایدار برای مدیران ستادی وارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( – نیشابور ۱۳۹۵)
 10. مدرس برنامه ریزی فرهنگی و دانش افزایی مدیران وزارت بهداشت و درمان و حوزه سلامت ۱۳۹۵
 11. برگزار کننده دوره تخصصی نقش ادبیات و فرهنگ ایران در حوزه دیپلماسی عمومی برای رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( ۱۳۹۳)
سوابق پژوهشی
 1. نگارش بیش از ۲۵ عنوان مقاله علمی در مجلات معتبر علمی و دانشگاهی
 2. ترجمه کتاب خاورمیانه اثر ویلیام اسپنسر در حوزه مطالعات فرهنگی خاورمیانه
 3. تالیف ۶جلد کتاب لقمه های لقمانی با محوریت ترویج ادب و فرهنگ ایران زمین و اشاعه اموزهای ۶ شخصت ممتاز ادبیات ایران ( جناب فردوسی ، سعدی ، حافظ ، مولانا ، عطار ، نظامی ) مراحل نهایی چاپ .
 4. نگارش بیش از ۴۰ سخنرانی برای مسئولین عالی رتبه نظام درحوزه روابط و سازمان های  بین المللی  و دیپلماسی فرهنگی


صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 191
بازدید هفته گذشته: 78
بازدید تا کنون: 19352

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |