زمان و محل برگزاری نشست


روز جمعه 29 بهمن ماه 1395

راس ساعت 9:00 الی 12:00
 
سالن همایش مجتمع رفاهی تفریحی همای سعادت دلیجان

آدرس : کیلومتر پنج جاده تهران

 صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 44
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18898

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |