سخنرانان نشست


 دکتر فریدون جنیدی
استاد زبان شناسی دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نیشابور

 
 دکتر محمد دبیر مقدم
 استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 
دکتر عبدالمهدی مستکین
مدیر گروه فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو-ایران

 
 دکتر نادر کریمیان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور


دکتر محمد مشهدی نوش آبادی
عضو هیئت علمی و رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان


صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 207
بازدید هفته گذشته: 78
بازدید تا کنون: 19368

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |