محورهای نشست


1- رونمایی از لوح ثبت زبان راجی دلیجانی بعنوان میراث ملی کشور
2- رونمایی از لوح ثبت قنات بهریار بعنوان میراث ملی کشور

3- رونمایی از لوح ثبت نظام سنتی تقسیم آب دشت بهریار دلیجان بعنوان میراث ملی کشور
4- سخنرانی اساتید برجسته کشوریصفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 74
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18928

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |