محور های همایش

1- رونمایی از لوح ثبت زبان راجی دلیجانی بعنوان میراث ملی کشور
 
2- رونمایی از لوح ثبت قنات بهریار بعنوان میراث ملی کشور
 
3- رونمایی از لوح ثبت نظام سنتی تقسیم آب دشت بهریار دلیجان بعنوان میراث ملی کشور
 
4- سخنرانی اساتید برجسته کشوری

حامیان همایش


صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 187
بازدید هفته گذشته: 78
بازدید تا کنون: 19348

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |