محور های همایش

1- رونمایی از لوح ثبت زبان راجی دلیجانی بعنوان میراث ملی کشور
 
2- رونمایی از لوح ثبت قنات بهریار بعنوان میراث ملی کشور
 
3- رونمایی از لوح ثبت نظام سنتی تقسیم آب دشت بهریار دلیجان بعنوان میراث ملی کشور
 
4- سخنرانی اساتید برجسته کشوری

حامیان همایش


صفحــه اصلی | معرفی زبان | شوغات دلیجان | ارتبــاط با ما

بازدید این هفته : 58
بازدید هفته گذشته: 139
بازدید تا کنون: 18912

ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |